Klachten over een BSR behandeling

Omgaan met klachten over een BSR behandeling Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn en Stichting Zorggeschil, voldoet BSR praktijk Apeldoorn aan deze eisen. Dat houdt in dat het voor u makkelijker wordt om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. Er zijn drie stappen:

1. BSR-practitioner
Het kan voorkomen dat u als cliënt van een BSR-praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met uw BSR-practitioner bespreekt.

2. Klachtenfunctionaris
Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met uw BSR-practitioner te bespreken, dan bieden wij ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Klacht doorsturen

3. Geschilleninstantie
Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich vervolgens wenden tot Stichting Zorggeschil, een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

praktische-info

Start met typen en druk op enter om te zoeken..